jagoda kamczacka - PRZYGOTOWANIE POLA

UPRAWA

jagoda kamczacka - uprawa pola
jagoda kamczacka - uprawa pola

 

          Pole przygotowujemy tak jak pod nasadzenia innych krzewów jagodowych. Pole oczyszczamy z chwastów trwałych. Nawozimy je nawozami organicznymi by zwiększyć poziom próchnicy w glebie i mogą to być nawozy zielone, obornik, itp. Nawożenie organiczne można wykonać w rzędy roślin na szerokość do 2 m. Nawozimy pole w składniki odżywcze w oparciu o analizę ziemi. Podaję moją analizę ziemi na której rośnie jagoda i ta analiza może służyć jako orientacyjny przykład zasobności gleby w składniki odżywcze pod uprawę jagody kamczackiej ( patrz zdjęcia w dziale - nawożenie ). Kwasowość ziemi można doprowadzić do średniego poziomu w granicach 6,3 pH. Wykonujemy podstawowe zabiegi agrotechniczne czyli głęboka orka, itd.